TransservisNplats

Tähelepanu!


Teade

Teatame, et perioodil 01.08.2022. a kuni 31.10.2022. a seoses projekti "Narva TEN-Transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd" ja projekti "Narva linn Tuleviku tänava ning osaliselt Vestervalli tänav L2 tänavate rekonstrueerimise ehitusprojekt" elluviimisega Narva linnas hakkavad kehtima ajutised liikluskorraldusskeemid. Sellest tulenevalt ei ole võimalik Eesti-Venemaa piiri ületada veosõidukiga, mille mõõtmed on võrdsed või ületavad järgmisi parameetreid:

1. Sõiduk pikkusega 12,01 m

2. Veduk poolhaagisega pikkusega 16,51 m

3. Veduk täishaagisega pikkusega 18,76 m

4. Sõiduk, veduk poolhaagisega või täishaagisega laiusega 3,01 m

5. Sõiduk, veduk poolhaagisega või täishaagisega ulatumine tahapoole 2,01 m 

Sellise kollegiaalse otsuse 25.07.2022 tegi ühine töörühm: projekti “Narva TEN-Transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd” esindajad (YIT Eesti, Rammuden OÜ); projekti "Narva linn Tuleviku tänava ning osaliselt Vestervalli tänav L2 tänavate rekonstrueerimise ehitusprojekt" esindaja (N&V OÜ); Riigikinnisvara; Politsei- ja Piirivalveamet; Maksu- ja Tolliamet ning Narva Linnavalitsus leiavad, et eespool loetletud piirangute rakendamise vältimiseks pole muid võimalusi.

Riigipiiri ooteala tegeleb vaid Eesti - Vene suunal piiriületusega kaasnevate küsimustega.

Küsimustele, mis puudutavad dokumente, viisat, tollitegevust vms.  AS Transservis-N ei vasta.

Narva piiripunkti korrapidaja telefon: +372 333 16 00

Alates 16.06.2021 on piiriületuse ootejärjekorra korraldamise tasu:

 

  A B C D
Narva 0,00 € 5,00 €  16,00 € 1,00 €

 

NB! Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tutvu enne teenuste ostmist põhjalikult tingimustega, juba ostetud teenustes hilisemate muudatuste tegemine on seotud piirangutega.

Mõisted                                           

GoSwift - ühtse piirijärjekorra haldamise infosüsteem.

Ootejärjekord - GoSwift andmebaasis sõidukitest ja isikutest järjekord, mille alusel suunatakse sõidukid Eesti Vabariigi riigipiiri piiripunkti.

Eelisjärjekord - moodustub sõidukitest/juhtidest, kellel on Riigipiiri seaduse §75 (2) järgi õigus ületada piir eelisjärjekorras.

Broneering - elektrooniline ootejärjekorra koht. Broneering võib olla tehtud kindlale kellaajale ja kuupäevale või esimesele vabale võimalusele.

Broneerimine - elektroonilise ootejärjekorra koha võtmine broneerimise teel.

Broneeringu aeg – piiripunkti suundumiseks valitud ajavahemik juhul, kui broneering on tehtud kindlale kellaajale ja kuupäevale.

Elav järjekord - järjekord, mis moodustub ootealale sisenenud broneeringuta A- ja B-kategooria sõidukitest.

Ooteala - maa-ala sõiduki piiriületuse ootejärjekorda võtmiseks, maanteepiiripunkti suunamise ootamiseks ja sinna suunamiseks.

Ooteala kliendid, kes on ootealal broneeringu eest tasunud, peavad broneeringu tühistamisel raha tagasi saamiseks esitama avalduse, milles märkima:

maksja perekonnanimi ja nimi;
broneeringu number;
pangakonto number raha tagastamiseks;
tagasimakse summa;
tagasiside telefoninumber

Palun kontrollige oma viisa kehtivust!

Kui on oht, et Eestis viibimine ületab viisa kehtivusaja, võtke viisa kehtivusaja pikendamiseks ühendust Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonitalituse teenindusbürooga.

Kodakondsus- ja migratsioonitalituse teenindusbüroo kontaktandmed leiate Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee.

Infot saab tööpäevadel kell 08.00-18.00 infotelefonil 612 3000, samuti väljaspool tööaega kiirabi telefonil 112.

Kontakt

Kontakttelefonid:

Dispetšer: 35 60 746

Haldusmänedžer: 35 60 104

Personali- ja siseohutusespetsialist: 3560747

 

Info:

Reg. kod: 10338071
Aadress: Rahu 4a, 21003 Narva
KMKR: EE 100421851
А/a EE521010562012884001 SEB
e-mail: info@narvatransiit.ee
Google Maps

Search