TransservisNplats

Technical break

  07:40 — 08:00 

19:40 — 20:00

Narva Linnavolikogu otsuse 22.02.2024 nr 10 kohaselt kehtestati liiklusseaduse alusel teisaldatud sõiduki valvega hoiukoha asukohaks Narva linnas Asi Transservis-N (registrikood 10338071) valduses ja kasutuses olev kinnistu asukohaga Narva linn, Rahu tn 4a.

Palume teid esitada hinnapakkumise sõidukite teisaldamise teenuste osutamise kohta ning samuti Teie ettepanekud sõidukite teisaldamise tingimuste kohta.

Ootame Teie vastust hiljemalt 03.maiks 2024 kl.12-00.

email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

На основании решения Нарвского Городского собрания от 22.02.2024 nr 10 охраняемым местом хранения эвакуированных автомобилей установлена  территория, принадлежащая AS Transservis-N по адресу Раху 4а, г. Нарва.

Просим Вас предоставить ценовое предложение на оказание услуг по эвакуации автомобилей и ваши предложения по условиям эвакуации автомобилей.      

Ждем ответ не позднее 12 часов, 3 мая 2024 года.

email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tähelepanu!
Alates 1. maist 2024 muutub parkimise hind -
1,50 EUR/ööpäev
1 kuu - 25 EUR (ettemaks)

Внимание!

С 1 мая 2024 года изменяется

стоимость парковки - 1,50 EUR/сутки

1 месяц - 25 EUR (предоплата)

 

Hankemenetluse käigus esitati üksnes üks ja ainsus hinnapakkumine Digiline OÜ poolt, mis vastab tellija ootustele ja tingimustele. Seega tunnistati edukaks esitatud pakkumuse. Juhul kui potentsiaalsed pakkujad soovivad tutvuda selle hanke tehtud otsusega, siis seaduses sätestatud korras tuleb  põhjendatud vastava päringuga pöörduda e-postile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AS TRANSSERVIS-N teeb ettepaneku esitada pakkumus infosüsteemi tehnilise hoolduse ja halduse teostamiseks ajavahemikul (alates 01.03.2024 kuni 28.02.2025) üheks aastaks.

Ostetava teenuse objektiks on AS TRANSSERVIS-N töökohtade ja territooriumi tehniline teenindus, arvutitarkvara tugi ning korralduslike probleemide lahendamine AS-i Transservis-N infosüsteemi pideva ja ööpäevaringse töö tagamiseks.

Lisainfo ja tehnilise kirjelduse saamiseks võib ühendust võtta tel.35 60104 või This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Teie pakkumused ootame kuni 28. veebruarini 2024 kellani 12-00, e-postile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GoSwifti teatis (vt https://www.eestipiir.ee/yphis/index.action?request_locale=et&)

Ivangorodi piiripunkt suletakse

Venemaa Föderatsioon on ametlikult kinnitanud, et Ivangorodi piiripunkt suletakse ajutiselt seoses rekonstrueerimistöödega sõidukitele alates 01.02.2024. Antud muudatus puudutab Narva ja Sillamäe ootealasid, sest Narva piiripunkt suletakse sõidukitele 01.02.2024 kell 00.00. Narva piiripunkt avatakse sõidukitele uuesti peale Venemaa Föderatsiooni poolse ametliku kinnituse saamist Ivangorodi piiripunkti taasavamise kohta. Venemaa Föderatsiooni  poolt saadetud info põhjal lõpetatakse rekonstrueerimistööd 2025 aasta lõpus.

Soovitame sõidukiga piiri ületades arvestada võimalike järjekordadega ning mitte jätta piiriületust Narvas viimasele hetkele, sest alates 01.02.2024 kella 00.00 ei saa läbi Narva piiripunkti sõidukid väljuda Venemaa Föderatsiooni ega sealt ka siseneda Eesti Vabariiki - jalakäijatele jääb piiripunkt avatuks.

Пограничный пункт "Ивангород" будет закрыт

Российская Федерация официально подтвердила: начиная с 01.02.2024 00:00 пограничный переход «Ивангород» будет временно закрыт для движения транспорта в связи с проведением реконструкции. Данное изменение коснется только зон ожидания в Нарве и Силламяе, направляющих транспортные средства на нарвский пограничный переход. Пограничный переход «Нарва» будет открыт для движения транспортных средств после получения официального подтверждения от Российской стороны о открытии пограничного перехода «Ивангород». Согласно информации, присланной Российской Федерацией, работы по реконструкции продлятся до конца 2025 года.

При пересечении границы на транспортном средстве рекомендуем учитывать возможные очереди на границе и не затягивать пересечение Нарвского пограничного перехода до последнего момента, поскольку с 01.02.2024  00:00 транспортные средства не смогут как въехать на территорию Российской Федерации так и вернуться из России в Эстонию. 

Начиная с 01.02.2024  00:00  Нарвский пограничный переход останется открытым только для пешеходов.

 

Tähelepanu! 

GoSwifti teatis (vt https://www.eestipiir.ee/yphis/index.action?request_locale=et&)

Ivangorodi piiripunkt suletakse

Venemaa Föderatsioon on ametlikult kinnitanud, et Ivangorodi piiripunkt suletakse ajutiselt seoses rekonstrueerimistöödega sõidukitele alates 01.02.2024. Antud muudatus puudutab Narva ja Sillamäe ootealasid, sest Narva piiripunkt suletakse sõidukitele 01.02.2024 kell 00.00. Narva piiripunkt avatakse sõidukitele uuesti peale Venemaa Föderatsiooni poolse ametliku kinnituse saamist Ivangorodi piiripunkti taasavamise kohta. Venemaa Föderatsiooni  poolt saadetud info põhjal lõpetatakse rekonstrueerimistööd 2025 aasta lõpus.

Soovitame sõidukiga piiri ületades arvestada võimalike järjekordadega ning mitte jätta piiriületust Narvas viimasele hetkele, sest alates 01.02.2024 kella 00.00 ei saa läbi Narva piiripunkti sõidukid väljuda Venemaa Föderatsiooni ega sealt ka siseneda Eesti Vabariiki - jalakäijatele jääb piiripunkt avatuks.

Пограничный пункт "Ивангород" будет закрыт

Российская Федерация официально подтвердила: начиная с 01.02.2024 00:00 пограничный переход «Ивангород» будет временно закрыт для движения транспорта в связи с проведением реконструкции. Данное изменение коснется только зон ожидания в Нарве и Силламяе, направляющих транспортные средства на нарвский пограничный переход. Пограничный переход «Нарва» будет открыт для движения транспортных средств после получения официального подтверждения от Российской стороны о открытии пограничного перехода «Ивангород». Согласно информации, присланной Российской Федерацией, работы по реконструкции продлятся до конца 2025 года.

При пересечении границы на транспортном средстве рекомендуем учитывать возможные очереди на границе и не затягивать пересечение Нарвского пограничного перехода до последнего момента, поскольку с 01.02.2024  00:00 транспортные средства не смогут как въехать на территорию Российской Федерации так и вернуться из России в Эстонию. 

Начиная с 01.02.2024  00:00  Нарвский пограничный переход останется открытым только для пешеходов.

 

Hankemenetluse käigus esitati mitu hinnapakkumist, millest OÜ-poolt Katevara esitatud pakkumuse tunnistati edukaks. Esitatud pakkumine vastab tellija ootustele ja tingimustele. Juhul kui potentsiaalsed pakkujad soovivad tutvuda selle hanke tehtud otsusega, siis seaduses sätestatud korras tuleb põhjendatud vastava päringuga pöörduda e-postile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hankemenetluse käigus esitati üksnes üks ja ainsus hinnapakkumine AUDEST AUDIITORTEENUSTE Osaühingu poolt, mis vastab tellija ootustele ja tingimustele. Seega tunnistati edukaks esitatud pakkumuse. Juhul kui potentsiaalsed pakkujad soovivad tutvuda selle hanke tehtud otsusega, siis seaduses sätestatud korras tuleb põhjendatud vastava päringuga pöörduda e-postile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AS TRANSSERVIS-N

kuulutab välja hinnapakkumiste kogumise aadressil Narva, Rahu, 4a asuva maja katuse osaliseks remondiks.

Lisainfo saamiseks võib ühendust võtta tel.3560104 või This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hinnapakkumine palume esitada hiljemalt 27.12.2023 e-postile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

AS TRANSSERVIS-N

объявляет сбор ценовых предложений на частичный ремонт кровли здания расположенного  по адресу Нарва, Раху, 4а

За дополнительной информацией обращаться по телефону 3560104 или на емайл info@narvatransiit.ee

Просим предоставить ценовое предложение не позднее 27.12.2023 года на емайл info@narvatransiit.ee

AS TRANSSERVIS-N

kuulutab välja auditeerimisteenuse alla lihthanke piirmäära hanke (2023, 2024 ja 2025. majandusaastad). Pakkujal peab olema avaliku sektori auditeerimise kehtiv kutsetunnistus.

Lisainfo saamiseks võib ühendust võtta tel. 35 60104 või This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hinnapakkumine palume esitada hiljemalt 19.10.2023 kell 15.00 e-postile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

AS TRANSSERVIS-N

объявляет конкурс на проведение аудиторского обслуживания (2023, 2024 и 2025 финансовые года). Поставщик должен иметь действующий профессиональный сертификат аудитора государственного сектора.

За дополнительной информацией обращаться по телефону 3560104 или на емайл info@narvatransiit.ee

 

Просим предоставить ценовое предложение не позднее 19.10.2023 года в 15-00 час. на емайл info@narvatransiit.ee

Alates 18.09.2023 on piiriületuse ootejärjekorra korraldamise tasu:

 

  A B C D
Narva 0,00 € 9,00 €  16,00 € 16,00 €

 

NB! Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Contacts

Registration code: 10338071
Address: Rahu 4a, 21003 Narva
VAT number: EE100421851
Bank account: EE521010562012884001
e-mail: info@narvatransiit.ee

Contact us:

Administrative manager 35 60 104
Accountant
Specialist in the personnel and internal security 3560747
Dispatcher 35 60 746

 

Google Maps

Search